Stående fågelhundar

Finslipning inför jaktsäsongen eller fågeltagningar för unghunden. Jag erbjuder mark för träning av stående fågelhundar.

Träning på fågel med coachning. 2 tim 1500kr (skott och eventuellt fälld fågel enl. ök.). Egen träning på fågelmarker (max två timmar) 850kr. Önskas fågel fällas 450kr/fågel.

I övrigt hjälper jag gärna till med grundträning. 750kr/tim