PT

Ett exklusivt upplägg för dig med målsättningar. Jag lägger upp ett personligt träningsprogram för dig och din hund. Tillsammans gör vi uppföljning av utvecklingen och sätter upp konkreta mål. Träningen sker i lugn och ro och är helt individanpassade. Skriftligt program och support via mail/tele mellan träningstillfällena.

I PT ingår som bas 5 träningstillfällen .
Pris 4000:- och önskas fler träningar 750kr per tillfälle ( den tid det tar).