En lydig hund
är en lycklig hund.

Vi ägnar stor del av vår tid till att utveckla våra marker för att få den optimala miljön för det vilda samt att skapa träningsmiljöer som är variationsrika. Du är välkommen som enskild eller som grupp och vi försöker i möjligaste mån uppfylla era önskningar.

PT = personlig, privat träning

Ett exklusivt upplägg för dig med målsättningar. Jag lägger upp ett personligt träningsprogram för dig och din hund. Tillsammans gör vi uppföljning av utvecklingen och sätter upp konkreta mål.

 

Att träna i grupp passar inte alltid alla.

Då är privatträning en utmärkt möjlighet att få värdefulla tips och råd samt ett tillfälle att finslipa detaljer eller specialträna.